Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orunia” w Gdańsku ogłasza przetarg otwarty na koszenie terenów zielonych w 2022 roku w zasobach Spółdzielni w ilości 67,73tys m2, skoszenie trawy przy wszystkich elementach wyposażenia osiedla (ławki, trzepaki itp), zgrabienie skoszonej trawy, wywóz i utylizacja skoszonej trawy (przewiduje się 3-4 koszenia w ciągu roku).

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Komórce Eksploatacyjno-Technicznej w siedzibie Spółdzielni w budynku nr 2 przy ulicy Krzemowej (parter).

Oferty prosimy składać do dnia 28.02.2022r. do godziny 12:00 w sekretariacie Spółdzielni (II piętro). Kontakt: (58) 306-71-05 wew. 35.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2022r.