Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” w Gdańsku, ul. Krzemowa 2, ogłasza przetarg pisemny na nabycie lokalu w celu ustanowienia odrębnej własności prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Świechockiego 3, o powierzchni użytkowej 63,10m2.
Cena wywoławcza – 460.000,00PLN.
Oferty prosimy składać do dnia 22.07.2024r. do godz. 17:00 w sekretariacie Spółdzielni, przy ul. Krzemowej 2 (II p.).
Mieszkanie można oglądać po uprzednim zgłoszeniu w Dziale Administracji – tel. (58) 306-71-05 wew. 35.
Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Krzemowej 2 II piętro.
Dodatkowe informacje pod numerem tel. (58) 306-71-05 wew, 17.