Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orunia” w Gdańsku ogłasza przetarg otwarty na jest koszenie terenów zielonych w 2022 roku w zasobach Spółdzielni w ilości 56.926m2, skoszenie trawy przy wszystkich elementach wyposażenia osiedla (ławki, trzepaki itp), zgrabienie skoszonej trawy, wywóz i utylizacja skoszonej trawy. (Przewiduje się 3-4 koszenia w ciągu roku).

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Komórce Eksploatacyjno-Technicznej w siedzibie Spółdzielni w budynku nr 2 przy ulicy Krzemowej (parter).

Oferty prosimy składać do dnia 03.04.2023r. do godziny 16:00 w sekretariacie Spółdzielni (II piętro).

Kontakt: 887-535-130.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2023r.