OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” Gdańsk ul. Krzemowa 2, ogłasza przetarg otwarty na dostawę wraz z montażem 31 sztuk pojemników półpodziemnych na gromadzenie odpadów bytowych w zasobach w Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku w 2021r.

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ulicy Krzemowa 2 (parter) tel. 058 306-71-14.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 17.06.2021r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2021r.