Protokół  Nr 26/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 30.12.2019 r.

 

Obecni na posiedzeniu:

  1. Prezes Zarzadu – Tadeusz Dorobek
  2. Z-ca Prezesa ds. techniczno-inwestycyjnych – Bogdan Jasiński
  3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie korekty planu amortyzacji za 2019 r.
  2. Podjęcie decyzji w sprawie odpisu aktualizującego należności.
  3. Rozpatrzenie i przyjęcie Protokołu Komisji Likwidacyjnej.
  4. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

 

Ad.1

Zarząd Sp-ni zatwierdził korektę planu amortyzacji:

  • podatkowej środków trwałych za 2019 r.
  • bilansowej środków trwałych za 2019 r.

Korekty planu amortyzacji stanowią załącznik nr 1, 2, do protokołu.

 

Ad.2

Zarząd Spółdzielni postanowił utworzyć w koszty 2019 r. odpis aktualizujący należności na kwotę 50.913,52 zł.  dotyczący 11 osób zajmujących lokale mieszkalne.

Odpis aktualizujący stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad.3

Zarząd Spółdzielni przyjął Protokół Komisji Likwidacyjnej z dnia 20.12.2019 r. w sprawie likwidacji przedmiotów, które uległy uległy zniszczeniu podczas  eksploatacji.

Protokół Komisji  Likwidacyjnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad.4

Zarząd Spółdzielni Uchwałą nr 20/2019 przyjął w poczet członków 9 osób  w związku ze złożoną deklaracją przystąpienia do Spółdzielni oraz posiadanym tytułem odrębnej własności lokalu.

Uchwała Nr 20/2019 w sprawie przyjęcia w poczet  członków stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

słowa kluczowe: , ,