Protokół Nr 21/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 08.11.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

 1. Z-ca Prezesa ds. techniczno-inwest. – Bogdan Jasiński
 2. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 3. Pełnomocnik Zarządu ds. gosp. Rem. – Jolanta Lęcznarowicz
 4. Najemca Klubu „KOS” – Iwona Kogut
 5. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

Porządek obrad :

 1. Informacja o działalności społeczno-kulturalnej w Spółdzielni.
 2. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

 

Ad.1

Najemca Klubu „KOS” przedstawiła informację dotyczącą działalności społeczno-kulturalnej w okresie od 01.09.-2018 r. – 30.10.2019 r.
W okresie sprawozdawczym na terenie klubu prowadzone były zajęcia , które dotyczyły różnych grup wiekowych: dorośli, dzieci i młodzież, młode mamy z niemowlętami, seniorzy.
Organizowane były zajęcia cykliczne oraz imprezy okazjonalne. Były to:

 • zajęcia cotygodniowe dla dzieci i młodzieży obejmujące ognisko muzyczne, balet, szkoły językowe, warsztaty artystyczne i inne,
 • zajęcia cotygodniowe dla dorosłych obejmujące gimnastykę dla seniorów, szkołę kierowców, szkołę tańca, szkołę językową i inne,
 • warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej w tym zimowe warsztaty artystyczne „zielony dzbanek”, wakacje z Mróweczką „Rokitki”,
 • imprezy okolicznościowe organizowane przez Klub: zabawa andrzejkowa, wieczorek taneczny, prywatka sąsiedzka,
 • imprezy okolicznościowe organizowane przez osoby prywatne: rodzinne, chrzciny, komunie, wesela.

Należy podkreślić dobra współpracę Klubu z Radą Dzielnicy i objawiającą się zwiększoną aktywnością seniorów.

Informacja o działalności klubu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2

 1. Zarząd Spółdzielni przyjął Postanowienie nr 17/2019 w sprawie:
  • nabycia członkostwa z mocy ustawy, w związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu – 1 osoba,
  • utraty członkostwa z mocy ustawy, w związku ze zbyciem tytułu prawnego do lokalu – 1 osoba.
  Postanowienie nr 17/2019 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył sprawę przyjęcia 1 osoby w poczet członków w związku z aktem nabycia lokalu mieszkalnego.
  Uchwała Nr 14/2019 w sprawie przyjęcia w poczet członków stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

słowa kluczowe: , ,