Protokół Nr 20/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 18.10.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Tadeusz Dorobek
 2. Z-ca Prezesa ds. techniczno-inwest. – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Pełnomocnik Zarządu ds. gosp. Rem. – Jolanta Lęcznarowicz
 5. St. Administrator – Krystyna Glapińska
 6. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

Porządek obrad :

 1. Informacja o opłatach za lokale, wnioski do Rady Nadzorczej.
 2. Informacja o przygotowaniu zasobów mieszkaniowych do zimy, plan akcji zimowej.
 3. Analiza zużycia wody.
 4. Sprawy wniesione.

 

Ad.1

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z informacją Głównej Księgowej dotyczącej stanu zadłużenia za lokale mieszkalne i garaże wg stanu na 30.09.2019 r. Wskaźnik zadłużenia na dzień 30.09.2019 r. wynosi 2,8% rocznego wymiaru opłat i jest niższy aniżeli był na początku bieżącego roku. Tym nie mniej występuje ponad 20 lokali z zadłużeniem powyżej 3 m-cy. W sprawach tych prowadzone są postępowania windykacyjne łącznie z postępowaniem sądowym.
Informacja o opłatach za lokale stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2

St. Administratorka Osiedla przedstawiła informację o przygotowaniu zasobów Spółdzielni do zimy. Z informacji wynika, że:

 • obecnie jest pełna obsada pracowników, przy czym 3 osoby są na zwolnieniach chorobowych,
 • wyposażenie w sprzęt i odzież zimową jest zapewnione,
 • umowa o akcję zima jest w trakcie uzgodnień,
 • środki do zwalczania gołoledzi będą zamawiane w miarę potrzeb.

Ogólna ocena przygotowań do akcji zimowej jest pozytywna.
Informacja o przygotowaniu zasobów do zimy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.3

Zarząd Spółdzielni postanowił kontynuować temat Analizy zużycia wody na jednym z kolejnych posiedzeń.

Ad.4

 1. Zarząd Spółdzielni przyjął projekt zmian do Regulaminu użytkowania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców SM „ORUNIA”.
  Projekt zmian do Regulaminu zostanie przedłożony Radzie Nadzorczej na posiedzeniu w miesiącu listopadzie br.
  Projekt zmian stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 2. Zarząd Spółdzielni zapoznał się z przesłanym przez Straż Miejską Zestawieniem kwartalnym interwencji zleconych przez monitoring.
  Zestawienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

słowa kluczowe: , ,