Protokół  Nr 16/2020

Z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 13.07.2020r.

 

Obecni na posiedzeniu:

  1. Prezes Zarządu – Andrzej Różański
  2. Z-ca Prezesa ds. techn.-inwest. – Bogdan Jasiński
  3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
  4. Inspektor ds.członkowsko-mieszkaniowych – Dorota Kozłowska
  5. Operator systemu ETO – Piotr Janowski
  6. Administrator Osiedla – Paweł Rakowski

 

Porządek obrad:

  1. Omówienie i przyjęcie Protokołu Komisji Przetargowej dot. Zintegrowanego Syatemu Informatycznego..
  2. Informacja w sprawie funkcjonowaniu placów zabaw z zachowaniem bezpieczeństwa epidemicznego.

 

Ad.1

Zarząd Spółdzielni przyjął Protokół Komisji Przetargowej z wyboru oferty na zakup i wdrożenie systemu informatycznego.

Po dyskusji Zarząd dokonał wyboru firmy „Sacer” s.c. z Gdyni na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Spółdzielni.

W załączeniu Protokoły Komisji Przetargowej z otwarcia oraz wyboru ofert.

 

Ad.2

W związku z wytycznimi Głównego Inspektora Sanitarnego z sprawie zasad organizacji funkcjonowania placów zabaw w czsie epidemii SARS-CoV-2 Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o podtrzymaniuu wczesniejszych ustaleń dotyczących zamknięcia placów zabaw.

Zarząd zobowiązał Administratora Osiedla do przygotowania tablic informujących o zagrożeniach wynikających z korzystania z placów zabaw w okresie epidemii. Tablice winny być umieszczone przy wejściu na place zabaw.

 

Na tym protokół zakończono.

słowa kluczowe: , ,