Protokół Nr 11/2019

z posiedzenia Zarządu SM „ORUNIA” w Gdańsku odbytego w dniu 07.06.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

 1. Prezes Zarządu – Tadeusz Dorobek
 2. Z-ca Prezesa ds. techn.-inwest. – Bogdan Jasiński
 3. Członek Zarządu, Główna Księgowa – Teresa Wójcik
 4. Pełnomocnik Zarządu ds. gosp. Rem. – Jolanta Lęcznarowicz
 5. Kierownik Biura Zarządu – Bronisława Szalla

Porządek obrad :

 1. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

 

Ad.1

Zarząd Spółdzielni zapoznał się z przygotowaniem organizacyjnym Walnego Zgromadzenia Członków 18.06.2019 r.
Stwierdzono, że zawiadomienia z porządkiem obrad zostały doręczone członkom Spółdzielni poprzez wrzucenie do skrzynek podawczych a także powieszono na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych. Powiadomienia zostały także wysłane do Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Związku Rewizyjnego.
Pomieszczenie w szkole na osiedlu zostało zarezerwowane oraz obsługa techniczna zebrania jest zapewniona.

Ad.2

 1. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył sprawę przyjęcia 4 osób w poczet członków w związku z aktami nabycia lokali mieszkalnych.
  Uchwała Nr 8/2019 w sprawie przyjęcia w poczet członków stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 2. Zarząd Spółdzielni Uchwałą Nr 9/2019 ustanowił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przy ul.Świechockiego 2 na rzecz członka Spółdzielni.
  Uchwała Nr 9/2019 stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

słowa kluczowe: , ,