Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” w Gdańsku
zatrudni pracownika na stanowisku:
Specjalista ds. rozliczeń

Wymagania:

• Wykształcenie min. średnie,
• Doświadczenie w rozliczaniu mediów (c.w., z.w., c.o. energia elektryczna),
• Znajomość Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Ustawy Prawo spółdzielcze,
• Biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
• Mile widziana znajomość Programu DOM 5,
• Komunikatywność, odpowiedzialność, operatywność.

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

• dokonywanie rozliczeń z dostawcami energii elektrycznej, gazu i zimnej wody,
• obsługa systemu radiowego odczytu liczników zużycia wody w obiektach wraz z rozliczeniem,
• sporządzanie miesięcznej analizy zużycia wody w poszczególnych budynkach i ustalanie różnicy pomiędzy zużyciem z licznika głównego a sumą liczników z mieszkań,
• wykonywanie rozliczeń energii elektrycznej z podliczników w boksach garażowych,
• analiza zużytych mediów i przedkładanie okresowo na posiedzeniu Zarządu,
• podejmowanie działań w przypadku występowania odchyleń w zużyciu mediów.

Oferty wraz z CV należy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@sm-orunia.pl z dopiskiem „Rekrutacja” w terminie do dnia 29.10.2021r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego SM „ORUNIA” z siedzibą w Gdańsku, ul.Krzemowa 2 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.”
Po zakończeniu rekrutacji CV oraz inne przekazane dane osobowe zostaną usunięte i zniszczone.

Informujemy, że Administratorem danych jest SM „ORUNIA”. z siedzibą w Gdańsku, ul.Krzemowa 2, Tel. (58) 306 71 05. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wycofania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.