Powitanie

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy SM „Orunia”

W wyniku ogłoszonego w 2019 r. otwartego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia”, po przeprowadzeniu dwuetapowej kwalifikacji, w tajnym głosowaniu Rada Nadzorcza powołała mnie z dniem 01 stycznia 2020 r. na to stanowisko.

W dniu 2 stycznia rozpocząłem pracę w Spółdzielni i zapoznaję się z jej strukturą, procedurami i procesami decyzyjnymi. Bieżąca działalność Spółdzielni wymaga także mego zaangażowania stąd, z pewnym opóźnieniem pozwalam sobie na powitanie wszystkich Mieszkańców Naszej Spółdzielni.

Sprawne zarządzenie Spółdzielnią i dbałość o wspólny majątek wymaga także zapoznania się z oczekiwaniami i spostrzeżeniami przedstawianymi przez mieszkańców. Zapraszam i zachęcam, więc wszystkich Państwa do podzielenia się swoją wiedzą o sprawach Spółdzielni w bezpośrednich rozmowach ze mną.

Jestem do Państwa dyspozycji w każdy poniedziałek w godzinach przyjęć Zarządu a także możemy spotkać się w każdym innym dniu tygodnia po uprzednim umówieniu terminu.

Pozostaję z poważaniem,
Andrzej Różański
Prezes Zarządu