Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orunia” w Gdańsku ogłasza przetarg otwarty na wynajem lokalu użytkowego nr 4 w budynku Platynowa 11, o łącznej powierzchni pomieszczeń 31,78m2, w tym powierzchni użytkowej 26,20m2.
W tym miejscu może być prowadzona działalność usługowa nieuciążliwa lub biurowa.

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Krzemowej 2 (parter).

Oferty prosimy składać do dnia 31.03.2023r. do godziny 14:00 w sekretariacie Spółdzielni (II piętro).

Kontakt telefoniczny: 887-535-130

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2023.