Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orunia” w Gdańsku ogłasza przetarg otwarty na wynajem pomieszczenia użytkowego w budynku Uranowa 5, o powierzchni 35,50m2. W lokalu może być prowadzona działalność usługowa nieuciążliwa lub biurowa.

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Krzemowej 2, (parter) w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym.

Oferty prosimy składać do dnia 14.11.2022r. do godziny 12:00 w sekretariacie Spółdzielni (II piętro). Kontakt telefoniczny: 887-535-130

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2022.