Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orunia” w Gdańsku ogłasza przetarg otwarty na:

– wynajem lokalu użytkowego nr 2 w budynku Platynowa 11, o łącznej powierzchni pomieszczeń 29,58m2 w tym lokalu użytkowego 24m2,
– pomieszczenia użytkowego w budynku przy ulicy Uranowa 5 o powierzchni 35,50m2.

W obu miejscach może być prowadzona działalność usługowa nieuciążliwa lub biurowa.

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Krzemowej 2 (parter).

Oferty prosimy składać do dnia 31.01.2023r. do godziny 16:00 w sekretariacie Spółdzielni (II piętro). Kontakt telefoniczny: 887-535-130

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2023.