OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa “ORUNIA” w Gdańsku ul. Krzemowa 2 ogłasza przetarg otwarty na dostawę i montaż ciepłomierzy w budynku wielorodzinnym w zasobach Spółdzielni.

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ulicy Krzemowej 2 (parter) tel. (058) 306-71-14.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 14.06.2021r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2021r.