Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” Gdańsk ul. Krzemowa 2, ogłasza przetarg otwarty na wykonanie remontu elewacji w budynkach przy ulicy Rozrażewskiego 1 oraz Platynowej 26 w zasobach Spółdzielni w 2022r.

 

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ulicy Krzemowa 2 (parter) tel. (58) 306-71-14.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 14.01.2022r do godziny 14.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2022r.