O zmianie konta bankowego od 01.10.2020r.

Informacja dla osób wnoszących opłaty na rachunek spółdzielni w Banku PKO BP.

Z dniem 30.09.2020r. rozwiązana zostanie umowa z Bankiem PKO BP o prowadzenie rachunku bankowego. Z dniem 01.10.2020 r. należy obowiązkowo wnosić opłaty na rachunek Spółdzielni w banku Santander Bank Polska S.A.
Przypominamy, że Spółdzielnia korzysta z usługi „płatności masowych” co oznacza, że każde mieszkanie, garaż ma przypisany indywidualny nr konta na które dokonujemy wpłat.
Osoby, które dotychczas wnosiły opłaty na rachunek banku PKO BP korzystając z tzw. „książeczek opłat” proszone są o kontakt ze spółdzielnią w celu pobrania książeczek z nowym numerem konta.

Pełna treść komunikatu (pdf)