NIE DOKARMIAJ DZIKÓW – W TEN SPOSÓB ZAPRASZASZ JE DO MIASTA !!!

 

JAK POZBYĆ SIĘ DZIKICH GOŚCI?

Nie dokarmiaj dzików, dokarmiane dziki wrócą w to samo miejsce oczekując łatwego dostępu do pożywienia. Niezabezpieczone wiaty śmietnikowe lub wolnostojące pojemniki to dla dzików dodatkowe źródło pożywienia. Dziki nie przepuszczą żadnej okazji w poszukiwaniu pędraków, warzyw i owoców. Dokarmiaj bezdomne koty i ptaki w miejscach niedostępnych dla dzików, resztki pozostawionej karmy zachęcą dziki do przebywania w tych miejscach.

JEŚLI SPOTKASZ DZIKI – PAMIĘTAJ:

– spokojnie obejdź zwierzęta w bezpiecznej odległości,

– nie próbuj ich przepędzać,

– trzymaj psa pod kontrolą.

– zadzwoń pod jeden z numerów:

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – (58) 778-60-00

Gdańskie Centrum Kontaktu – (58) 52-44-500

Straż Miejska: – 986

Szanowni Państwo, w związku z pojawianiem się dzików w granicach Gdańska, przypominamy o najważniejszych zasadach dotyczących postępowania wobec dzików przychodzących na tereny zabudowane.

1. Należy zwracać szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie pojemników na odpady oraz wiat śmietnikowych. Dziki często pojawiają się w takich miejscach licząc na odnalezienie pożywienia, co sprzyja ich ponownym wizytom wbrew woli wielu mieszkańców, wśród których są także osoby starsze oraz dzieci.

2. Zabronione jest dokarmianie dzików. Może to być traktowane przez interweniujące służby jako zaśmiecanie na podstawie Kodeksu Wykroczeń. Zakaz wynika także z przepisów sanitarnych, dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa ASF wśród dzików. Aktualnie Gdańsk to obszar objęty „Ograniczeniami I”, co wiąże się z dodatkowymi restrykcjami. Dokarmiane przez mieszkańców dziki, przyzwyczajone do stałego pożywiania się na terenach zabudowanych, regularnie wracają do miejsc, w których otrzymały pokarm. Jest to sytuacja niepożądana z punktu widzenia bezpieczeństwa ogółu mieszkańców Gdańska.

3. Nie zaleca się samodzielnego przepłaszania, prowokowania oraz niepokojenia dzików. W razie napotkania dzików podczas spaceru z psem, warto trzymać go na smyczy, by pozostawał pod kontrolą właściciela.

Działania własne na terenach gminnych prowadzą pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zgłoszenia z terenów obwodów Urząd Miejski w Gdańsku – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zgłoszenia z terenów obwodów łowieckich, funkcjonujących w granicach miasta, są kierowane zgodnie

z właściwością do kół łowieckich oraz Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni, które następnie samodzielnie inicjują właściwe czynności. Ingerencja pracowników zatrudnionych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku w takie miejsca jak obwody łowieckie jest prawnie zabroniona na mocy ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995r. Mieszkańcy mogą zgłaszać bytowanie dzików (oraz innych dzikich zwierząt) bezpośrednio tym podmiotom.

Przypadki pojawiania się dzików, które mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, należy zgłaszać do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które funkcjonuje całodobowo pod numerem telefonu:

(58) 778 60 00

Dyżurni, stosownie do sytuacji, mają możliwość zadysponowania na miejsce pracownika Wydziału lub dyżurującego myśliwego, a w razie zdarzeń z terenów kół łowieckich, powiadomić ich przedstawiciela.

Zgłoszenia można kierować także do Straży Miejskiej pod numer:

986

w godzinach funkcjonowania tej formacji.

Na mocy §7 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/52/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2006 roku Straż Miejska jest zobligowana do przepędzania zwierząt z terenów zurbanizowanych. W związku z powstaniem Sekcji Ochrony Zwierząt w strukturach Straży Miejskiej w Gdańsku zwiększy się jej udział w interwencjach w stosunku do dzikich zwierząt.

O wszelkich przypadkach dokarmiania dzików należy bezpośrednio informować Straż Miejską pod numerem 986.

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego

Krzysztof Domagalski