W Internetowej Obsłudze Klienta (IOK) w zakładce DOKUMENTY zostały umieszczone materiały na Walne Zgromadzenie Członków które odbędzie się w dniu 13.06.2022r. obejmujące:

1. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad,
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021r. wraz ze Sprawozdaniem finansowym oraz Informacją dodatkową,
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej,
4. Projekty uchwał,
5. Sprawozdanie Zarządu w sprawie projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

Oraz druki do pobrania:

1. Oświadczenie – COVID19
2. Pełnomocnictwo