Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orunia” w Gdańsku ogłasza przetarg otwarty na wynajem lokalu użytkowego nr 4 w budynku Platynowa 11, o łącznej powierzchni pomieszczeń 31,78m2 w tym powierzchni użytkowej 26,20m2. W tym miejscu może być prowadzona działalność usługowa nieuciążliwa lub biurowa.

Warunki szczegółowe przetargu można uzyskać w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Krzemowej 2 (parter), w tym świadectwo charakterystyki energetycznej.

Oferty prosimy składać do dnia 02.06.2023r. do godziny 13:00 w sekretariacie Spółdzielni (II piętro). Kontakt telefoniczny: 887-535-130

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2023.