Komunikat w sprawie dociepleń budynków

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie analizy możliwości ocieplenia ścian budynków wykonanych z wielkiej płyty w zasobach Spółdzielni i dalszego postępowania.

W nawiązaniu do wcześniej dostarczonych Państwu pism z zapytaniem o opinię ws. ocieplenia budynków z wielkiej płyty przedstawiamy poniżej stanowisko Zarządu Spółdzielni.

Do obowiązków zarządcy nieruchomości należy między innymi utrzymanie zasobów w stanie niepogorszonym. Zużycie teclrniczne jak i „moralne” zasobów jest procesem nieuchrmrnym. Dopóki wskaźniki ochrony cieplnej budynków oscylowały wokół obowiązujących norm Spółdzielnia w sposób umiarkowany zalecała wykonanie ocieplenia ścian jednocześnie podejmując wiele innych działań. Wykonane zostały między innymi ocieplenia stropodachów, wymieniono nieszczelne drzwi wejściowe do budynków, wymieniono stolarkę okienną na klatkach schodowych i w piwnicach, zainstalowano system automatyki pogodowej w każdym budynku.

W wyniku powyższych dziala11 w okresie 1999-2018 uzyskano obniżenie rocznego zapotrzebowania energii na ogrzewanie budynków o 29% (wskaźnik uwzględnia zróżnicowane temperatury zewnętrzne w poszczególnych sezonach grzewczych). Ocieplenie ścian nie spowoduje obecnie z tego tytułu znaczących obniżek opłat za energię dostarczaną do budynków i lokali mieszkalnych. Na podstawie wstępnego audytu energetycznego sporządzonego w 2008r przez EIOEP Warszawa dla reprezentatywnego budynku z wielkiej płyty w zasobach Spółdzielni tj. Dominika 7 uzyskane oszczędności zużycia energii z tytułu ocieplenia ścian wyniosą do 15%.

Wyliczone efekty ekonomiczne, które można uzyskać w wyniku ocieplenia ścian zewnętrznych naszych budynków nie pozwalają obecnie na skorzystanie z programów wspomagających termomodernizację. Zarząd Spółdzielni na bieżąco śledzi sytuację i w przypadku pojawienia się ofert, które pozwoliłyby na ograniczenie kosztów podjęte będą stosowne działania. Rozważane są różne rozwiązania, także z uwzględnieniem posiłkowania się tańszym kredytem. W każdym rozważanym przypadku potrzebne' będzie jednoznaczne stanowisko większości mieszkańców budynków z wielkiej płyty.

Na podstawie otrzymanej korespondencji, wniosków składanych telefonicznie, bezpośrednich rozmów stwierdzić należy, iż zainteresowanie mieszkańców wykonaniem ociepleń ścian jako wspólnego przedsięwzięcia dla wszystkich budynków z wielkiej płyty na warunkach sfinansowania poprzez obciążenie lokali pełnymi kosztami prac nie zyskało akceptacji. Należy wziąć tu pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną i gospodarczą w kraju. Decyzja o przystąpieniu do prac termomodernizacyjnych nie będzie podjęta wbrew opinii większości mieszka11ców i Zarząd wróci do sprawy w następnych latach.

Do pobrania: komunikat w/s dociepleń (pdf)