Szanowni Mieszkańcy,

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” informuje, że w wyniku konsultacji społecznych dotyczących projektu „Regulaminu użytkowania ogródków przydomowych w SM „ORUNIA” wpłynęły propozycje i uwagi od 7 mieszkańców osiedla.

Zgłoszone uwagi będą omawiane na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.11.2022r.

Rada Nadzorcza SM „ORUNIA”