Komunikat do mieszkańców posiadających odrębną własność lokalu

Z dniem 01.0.1.2016r. wprowadzono zmiany dotyczące podatku od nieruchomości (Dz.U.poz1045 z 2015r.). Zgodnie z art. 3 ust. 5 Ustawy o podatku i opłatach lokalnych właściciel lokalu ma obowiązek podatkowy od gruntu oraz od części budynków stanowiących nieruchomość wspólną. Podatek jest płatny bezpośrednio do Urzędu Gminy.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Istota solidarnego obowiązku podatkowego sprowadza się do tego, że wszyscy współwłaściciele są zobowiązani do płacenia podatku od części wspólnej nieruchomości.

załącznik: komunikat_podatek_od_nieruchomości

słowa kluczowe: , ,