KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy SM „ORUNIA”, zwracamy się do Państwa z apelem o dochowanie szczególnej staranności w segregowaniu odpadów.
W poprzednim tygodniu „Ekopatrol” Straży Miejskiej stwierdził, iż w jednym ze śmietników na terenie Spółdzielni złożono niewłaściwe odpady, więc zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółdzielnia otrzymała upomnienie tzw. żółtą kartkę.
Kolejne przypadki niewłaściwego segregowania odpadów będą skutkować nałożeniem opłaty karnej w wysokości 2-krotności stawki podstawowej, czyli 1,76zł za 1m3 powierzchni mieszkania, która obciąża wszystkich mieszkańców danej nieruchomości.

Zarząd Spółdzielni