Spółdzielnia Mieszkaniowa ORUNIA informuje, że firma odbierająca odpady po raz kolejny stwierdziła brak prawidłowej segregacji odpadów w zamontowanych pojemnikach półpodziemnych.

Spółdzielnia informuje, że będzie to skutkowało naliczeniem podwójnej stawki za ich odbiór.

Pojemniki są bardzo dobrze oznakowane, prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na prawidłowy sposób segregacji.