Inwestycje

Informacja o planowanej rozbudowie pawilonu przy ul.Krzemowej 2

krzemowa2proj_big

Zarząd Spółdzielni na podstawie uchwały WZCZ nr2/2011 z dnia 21.06.2011r. dotyczącej przeznaczenia środków funduszu zasobowego na cele budowy (inwestycyjne) przygotował zadanie inwestycyjne polegające na wybudowaniu obiektu dla działalności komercyjnej umożliwiającej pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie budynków mieszkalnych i infrastruktury osiedlowej Spółdzielni.

Decyzję o rozpoczęciu realizacji w/w zadania podjęto z trzech powodów:

  1. zainteresowanie potencjalnych najemców długoterminowym najmem z uwagi na dobrą lokalizację obiektu i poprawiającą się sytuację gospodarczą w kraju
  2. korzystne dla Spółdzielni ceny wynajmu (roczny dochód ok. 45-50 tys zł) i wynikający z tego krótki okres zwrotu nakładów na inwestycję.
  3. usytuowanie obiektu poza obszarem zamieszkiwania i w centrum strefy handlowo-usługowej osiedla

Spółdzielnia planuje dobudowanie do istniejącego budynku administracyjno-usługowego ul.Krzemowa 2 parterowego pawilonu od strony wejścia przy ulicy Krzemowej.

W wyniku inwestycji powstanie obiekt o łącznej powierzchni użytkowej 130-150m2 z możliwością podziału na dwa lub trzy lokale, które wynajmowane będą na cele usługowo-handlowe. Obiekt przylegał będzie dwoma ścianami do istniejącego budynku Spółdzielni. Wejście do Spółdzielni zostanie przeniesione od strony zaplecza. Z części lokalu zostanie wydzielona powierzchnia kilku metrów kwadratowych dla celu lokalizacji bankomatu PKO. W obiekcie wykonana zostanie sala operacyjna wraz z zapleczem magazynowo-socjalnym. Budynek o konstrukcji mieszanej – szkieletowo-murowanej – dach jednospadowy. Wykończenie obiektu w standardzie podstawowym (stolarka okienna i drzwiowa, pomalowane na biało ściany; płytki gres na podłodze.)

Prowadzona przez Spółdzielnię zasada inwestowania części przychodów otrzymywanych z działalności pozaeksploatacyjnej na budowę obiektów pod wynajem przynosi od wielu lat wymierne korzyści w postaci dodatkowych środków pieniężnych (aktualnie ponad 300tys. zł rocznie), które przeznaczane są na zwiększenie funduszu remontowego a od 2013 roku także na dofinansowanie opłat eksploatacyjnych. Dzięki tym środkom możliwe było między innymi wykonanie nowych placów zabaw, remont chodników, dofinansowanie do indywidualnej wymiany stolarki okiennej, remont kiosków wejściowych, wymiany poziomów instalacji cw w budynkach itd.

Z założeniami i wstępnym projektem obiektu można zapoznać się w dziale technicznym Spółdzielni do dnia 16.07.2014r.

krzemowa2plan_big

Działyńskiego

Świechockiego

Platynowa

Czirenberga

Uranowa

Krzemowa

Rozrażewskiego