INSTRUKCJA WEJŚCIA DO LOKALU MIESZKALNEGO NA WYPADEK WYSTĄPIENIA USTERKI

Pracownicy działu technicznego powinni:

  • zapytać użytkownika lokalu czy przebywa na kwarantannie;
  • jeśli, którykolwiek z domowników przebywa na kwarantannie usterka zostanie naprawiona po zakończeniu okresu izolacji. Do tego czasu lokator winien zabezpieczyć usterkę własnym kosztem i staraniem;
  • w przypadku braku w/w sytuacji należy umówić godzinę wizyty konserwatorów, natomiast użytkownika/ów lokalu powiadomić o niezwłocznej potrzebie przewietrzenia mieszkania;
  • wietrzenie winno odbywać się minimum 30-60 minut przed zaplanowaną wizytą konserwatorów (?jeśli jest możliwość zaleca się wietrzenie na przestrzał) i winno trwać do czasu zakończenia prac naprawczych;
  • zobowiązać lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz miejsca wystąpienia usterki;
  • poprosić użytkownika/ów lokalu o wskazanie konserwatorom miejsca usterki z zachowaniem odległości min. 2 metry i opuścić pomieszczenie.

Konserwatorzy powinni:

  • przestrzegać zasad bezpiecznej odległości (min. 2 metry) od osób zamieszkujących lokal;
  • założyć rękawiczki jednorazowe podczas wykonywania czynności i wyrzucić je po odbytej wizycie do kosza na odpady;
  • założyć maseczkę ochronną oraz przyłbicę podczas wykonywania czynności i zdezynfekować je przy użyciu detergentów (maseczkę dodatkowo wyprasować);
  • umyć ręce wodą z mydłem lub je zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

Instrukcja wejścia do lokalu mieszkalnego na wypadek wystąpienia usterki (pdf)