Informacja dla mieszkańców na temat koszenia
terenów zielonych w 2020 roku

Mając na uwadze sytuację hydrologiczną panującą w kraju oraz zalecenia władz miasta Gdańska, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ORUNIA” informuje, że w celu walki z suszą, koszenie trawników w zasobach Spółdzielni będzie ograniczone do terenów obejmujących głównie nieruchomości mieszkaniowe. Całkowite zaprzestanie koszenia mogłoby doprowadzić do znacznego zniszczenia trawników, nasilenia się alergii u mieszkańców oraz do wzrostu populacji kleszczy. Wysokie trawy utrudniłyby również usuwanie zanieczyszczeń bytowych takich jak papierów, folii, a przede wszystkim odłamków szkła grożących skaleczeniem przebywających no trawnikach dzieci.

W chwili obecnej zrezygnowaliśmy z koszenia, które zazwyczaj odbywało się na przełomie kwietnia i moja. Wykonanie pierwszego koszenia przewidujemy no koniec moja po ustaniu dni deszczowych.
Decyzjo o kolejnym koszeniu podjęta będzie w zależności od warunków atmosferycznych i stopnia przyrostu traw. W przypadku utrzymującej się suszy w okresach letnich zostanie ograniczony zakres koszenia traw zgodnie z zaleceniami specjalistów.