Internetowa Kartoteka Lokali

 

Po zalogowaniu do IKL w zakładce „DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI” otrzymają państwo dostęp do elektronicznego zgłaszania usterek, protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu, regulaminów wewnętrznych oraz planów remontowych.