Wiadomości Zarządu

Komunikat w sprawie dociepleń budynków

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie analizy możliwości ocieplenia ścian budynków wykonanych z wielkiej płyty w zasobach Spółdzielni i dalszego postępowania.

Komunikat – Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku informuje, że na podstawie § 125 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 03 września 2020 r. Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 19 w Gdańsku przy ul.Emilii Hoene  6 o godz. 18oo. Porządek obrad oraz dodatkowe informacje związane z zebraniem dostępne są po […]

Komunikat w sprawie koszenia traw

Szanowni Państwo, W odpowiedzi na pismo nr TR/110/2020 z dnia 14.05.2020r. (data wpływu 22.05.2020r.) oraz T /168/2020 z dn.1.07.2020 w sprawie koszenia traw w pasach drogowych Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że nie wyraża zgody na koszenie tych obszarów przez Spółdzielnię i refakturowania kosztów na GZDIZ. Zgodnie z przyjętymi zasadami koszenie trawników prowadzone jest […]

Odpady gabarytowe

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA przypomina, że w skład odpadów gabarytowych wchodzą min. : Kanapy, szafy, stoły i inne meble, dywany, materace, wózki, duże lustra, żyrandole, wieszaki, opony i wszystkie inne rzeczy, które ze względu na duży rozmiar i wagę nie pasują do pojemnika na śmieci (a nie są pozostałością po remoncie). Odbiór gabarytów jest zawsze […]

O zmianie konta bankowego od 01.10.2020r.

Informacja dla osób wnoszących opłaty na rachunek spółdzielni w Banku PKO BP. Z dniem 30.09.2020r. rozwiązana zostanie umowa z Bankiem PKO BP o prowadzenie rachunku bankowego. Z dniem 01.10.2020 r. należy obowiązkowo wnosić opłaty na rachunek Spółdzielni w banku Santander Bank Polska S.A. Przypominamy, że Spółdzielnia korzysta z usługi „płatności masowych” co oznacza, że każde […]

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia” w Gdańsku informuje, że został rozstrzygnięty przetarg na zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego i wybrano ofertę firmy „SACER” s.c.

Informacja dla mieszkańców na temat koszenia
terenów zielonych w 2020 roku

Mając na uwadze sytuację hydrologiczną panującą w kraju oraz zalecenia władz miasta Gdańska, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ORUNIA” informuje, że w celu walki z suszą, koszenie trawników w zasobach Spółdzielni będzie ograniczone do terenów obejmujących głównie nieruchomości mieszkaniowe. Całkowite zaprzestanie koszenia mogłoby doprowadzić do znacznego zniszczenia trawników, nasilenia się alergii u mieszkańców oraz do wzrostu populacji […]

INSTRUKCJA WEJŚCIA DO LOKALU MIESZKALNEGO NA WYPADEK WYSTĄPIENIA USTERKI

Pracownicy działu technicznego powinni: zapytać użytkownika lokalu czy przebywa na kwarantannie; jeśli, którykolwiek z domowników przebywa na kwarantannie usterka zostanie naprawiona po zakończeniu okresu izolacji. Do tego czasu lokator winien zabezpieczyć usterkę własnym kosztem i staraniem; w przypadku braku w/w sytuacji należy umówić godzinę wizyty konserwatorów, natomiast użytkownika/ów lokalu powiadomić o niezwłocznej potrzebie przewietrzenia mieszkania; […]

Telefoniczne badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Gdańsku ul.Danusi 4, 80-434 Gdańsk Tel. (58) 768-31-00 e-mail: sekretariatusgdk@stat.gov.pl Szanowni Państwo, Na terenie Państwa Spółdzielni w niektórych losowo wybranych mieszkaniach będą realizowane telefoniczne badania ankietowe prowadzone przez pracownika Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Zakres czasowy badań ankietowych obejmuje II kwartał 2020r. Pracownika realizującego badania ankietowe można zweryfikować telefonicznie. Prosimy o aktywny udział […]

Pomoc sąsiedzka

Szanowni Mieszkańcy, W tym trudnym czasie, gdy epidemia zmusza Nas do zmiany zwyczajów i ograniczania aktywności czy wręcz pozostawania w domach zwracamy się do wszystkich Państwa o wykazanie się wrażliwością na potrzeby swoich sąsiadów. Są zapewne wokół nas osoby niesamodzielne, dla których wyjście z mieszkania jest niemożliwe z uwagi na wiek, chorobę lub inne przyczyny […]