Budowa kortu tenisowego – Ankieta.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” informuje, że w Biurze Rozwoju Miasta Gdańska wyłożony został przed zatwierdzeniem Plan Miejscowy dla rejonu ulicy Platynowej i Czirenberga (obejmujący obecny teren rekreacyjno-sportowy). W planie tym zapisano możliwość budowy między innymi krytego kortu tenisowego.

Mając na uwadze opinie mieszkańców, Spółdzielnia prosi o wypowiedzenie się czy jesteście Państwo za budową kortu tenisowego czy przeciw.

Podpisane deklaracje zawierające: imię, nazwisko, adres oraz stwierdzenie:

„jestem ZA budową kortu tenisowego w rejonie ulic Platynowej i Czirenberga”

lub

„jestem PRZECIW budowie kortu tenisowego w rejonie ulic Platynowej i Czirenberga”

Prosimy kartki z deklaracją wrzucać do skrzynki wywieszonej przy wejściu do Spółdzielni w terminie do 08.02.2016 roku.

Prosimy również o udział w ankiecie na naszej stronie.

Udział w ankiecie oraz deklaracje można składać do dnia 12.02.2017r. (niedziela).