Komisja Skarg i Wniosków zapozna się z petycja mieszkańców w sprawie Biblioteki Publicznej znajdującej się w Zespole Kształcenia Podstawowego przy ulicy Hoene 6.