2023_termomodernizacja_pismo

Uwaga,

Dodatkowo znajda Państwo (po zalogowaniu do IOKa) w katalogu Termomodernizacja pliki:

2023_termomodernizacja_prezentacja w formacie PowerPointa
2023_termomodernizacja_prezentacja w formacie .pdf
2023_termomodernizacja – kolorystyka osiedla w formacie .pdf

Mieszkańców, którzy mają pytania dotyczące planu termomodernizacji, czegoś na spotkaniu nie zrozumieli itp. Prosimy o zgłaszanie pytań do Zarządu Spółdzielni drogą e-mailową sekretariat@sm-orunia.pl lub tradycyjnie, pisemną.

Odpowiedzi na zadane pytania będą umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni na bieżąco tak, aby zapoznali się Państwo ze wszystkimi problemami jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem Członków.