Komunikat – Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ORUNIA” w Gdańsku informuje, że na podstawie § 125 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 03 września 2020 r. Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 19 w Gdańsku przy ul.Emilii Hoene  6 o godz. 18oo.

Porządek obrad oraz dodatkowe informacje związane z zebraniem dostępne są po zalogowaniu się do systemu IKL.

słowa kluczowe: , , ,