Administrator Osiedla

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA”  w Gdańsku

zatrudni pracownika na stanowisku

Administratora Osiedla

 

Wymagania:

– Wykształcenie min. średnie,
– Doświadczenie w zarządzaniu–administrowaniu nieruchomościami,
– Znajomość przepisów  prawnych regulujących administrowanie budynkami,
– Znajomość Ustawy o odpadach komunalnych,
– Biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
– Umiejętność kierowania zespołem pracowników,
– Komunikatywność,  odpowiedzialność, operatywność.

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

– nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynkach i na terenach osiedlowych,
– przygotowywanie umów oraz dokonywanie rozliczeń z dostawcami  energii elektrycznej, gazu i zimnej  wody,
– rozliczanie ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych,
– rozliczanie energii elektrycznej,
– składanie deklaracji na wywóz odpadów komunalnych oraz nadzór nad odbiorem odpadów komunalnych,
– współpraca w przygotowywaniu danych do opracowania planów remontów, nakładów na utrzymanie czystości na osiedlu, zieleni,
– kierowanie pracą zespołu gospodarzy budynków,
– współpraca z innymi pracownikami biura.

Oferty wraz z CV należy  przesyłać na adres e-mail: sekretariat@sm-orunia.pl  z dopiskiem „Rekrutacja”  w terminie do dnia 17.02.2020r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego SM „ORUNIA”  z siedzibą w Gdańsku, ul.Krzemowa 2 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.”
Po zakończeniu rekrutacji CV oraz inne przekazane dane osobowe  zostaną usunięte i zniszczone.

Informujemy, że Administratorem danych jest SM „ORUNIA”. z siedzibą w Gdańsku, ul.Krzemowa 2, Tel. 58 306 71 05. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wycofania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Ogłoszenia / Komunikaty