Ustawowe przeglądy wentylacji i instalacji gazowej

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA” informuje, że w okresie od 04 do 18 listopada 2019r. odbędą się ustawowe przeglądy wentylacji i instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni.

Szczegółowe terminy przeglądów będą dodatkowo przedstawiane mieszkańcom poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych z kilkudniowym wyprzedzeniem. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi czy informacja taka jest na Państwa klatce schodowej. Dopełnienie obowiązku udostępnienia lokalu w celu corocznego przeglądu instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych dotyczy w równym stopniu właściciela, zarządcy i użytkownika lokalu mieszkalnego. Wynika to z art. 62 ust. 1 pkt.1 lit. c Ustawy Prawo Budowlane oraz §14 pkt 2 lit.a Regulaminu użytkowania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców SM „ORUNIA” Spółdzielnia każdego roku organizuje przegląd w dwóch terminach.

W przypadku nieobecności podczas przeglądów w dwóch terminach, oczekujemy na wykonanie badań we własnym zakresie i dostarczenie protokołów do Spółdzielni do końca grudnia bieżącego roku lub skorzystanie z dodatkowego trzeciego termin przeglądu, przy czym należy liczyć się z dodatkowymi kosztami z tego tytułu w wysokości 18,20zł za przegląd wentylacji i 18,20zł za przegląd instalacji gazowej.

Przeglądy będą się odbywać w godzinach:

I-szy termin od godziny 10:00 do 12:00 i od godziny 16:00 do 18:00

II-gi termin od godziny 17:00 do 19:00

 

Adresy budynków I-szy termin II-gi termin
Krzemowa 4, 6, 10, 15, Uranowa 1, 3, 5 04.11.2019r. 18.11.2019r.
Świechockiego 2,  3,   Uranowa 7, 9, 12,  Działyńskiego 1, Rzączyńskiego 1, Dominika 6, 7,  Hoene 3, 5, 7, 05.11.2019r. 18.11.2019r.
Uranowa 6, 16, Krzemowa 18, 20,  21, Platynowa  21, 24 , Hoene 1, 2, Czirenberga 1, 06.11.2019r. 18.11.2019r.
Krzemowa 12, 17, Rozrażewskiego 1, 2 ,4,
Działyńskiego 5, Uranowa 8,  Dominika 3, 5,
Czirenberga 21, Uranowa 2, 4, Platynowa 16, 26
(wraz z garażami w budynku),
07.11.2019r. 18.11.2019r.
Lokakle użytkowe  Platynowa 11, Krzemowa 4, 8, 10, 16, 20, Uranowa 3, 5, Hoene 1, 5, Rozrażewskiego 1, 2 04.11.2019r. 18.11.2019r.
Garaże Krzemowa – od godziny 18:00 do 18:30 04.11.2019r. 18.11.2019r.
Garaże  Hoene  – od godziny 18:00 do 18:30 04.11.2019r. 18.11.2019r.
słowa kluczowe: , , ,